Skip to Main Content

Carian Fasiliti

Maklumat Kursus

WL/PKA/02-2023
Aktif
WAJIB LANJUTAN : PENGURUSAN RISIKO
01-NOV-23
02-NOV-23
-MEMBERI PENDEDAHAN BERKAITAN KEPENTINGAN MENGURUS RISIKO DALAM KOPERASI
-MEMBERI KEFAHAMAN BERKAITAN KAEDAH-KAEDAH DALAM PENGURUSAN RISIKO KOPERASI
-MENGENAL PASTI ISU ATAU MASALAH BERKAITAN DENGAN PENGURUSAN RISIKO KOPERASI
TIADA
i. ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI
ii. JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN
iii. JAWATANKUASA KECIL KOPERASI
IV. PENGURUSAN KANAN KOPERASI
v. PEGAWAI JABATAN / AGENSI YANG MENYELIA KOPERASI
- LAPTOP

Tempat

DALAM TALIAN

Maklumat Penyelaras

NORAZLINA BINTI MAH HUSSIN
norazlina.mahhussin@ikma.edu.my
0379649175