Skip to Main Content

Carian Fasiliti

Maklumat Kursus

I(D)PA2207
Aktif
PENILAIAN PRESTASI KEWANGAN KOPERASI
06-NOV-23
07-NOV-23
1. Memberi kefahaman indikator yang digunakan bagi menganalisis prestasi kewangan koperasi.
2. Mengenal pasti maklumat kewangan dan bukan kewangan yang diperlukan untuk membuat analisis.
- TIADA
1. Anggota Lembaga Koperasi
2. Pengurusan Koperasi
3. Jawatankuasa Audit Dalaman
4. Jawatankuasa Kecil Koperasi
5. Anggota Koperasi
6. Individu yang berminat
- ***Bayaran sebanyak RM50/anggota akan dikenakan bagi setiap pendaftaran.

Tempat

INSTITUT KOPERASI MALAYSIA,PETALING JAYA
SELANGOR

Maklumat Penyelaras

NORAZLINA BINTI MAH HUSSIN
norazlina.mahhussin@ikma.edu.my
0379649000