Skip to Main Content

Carian Fasiliti

Maklumat Kursus

MR(L)W11
Aktif
Pengurusan Dan Pentadbiran Koperasi
28-NOV-23
29-NOV-23
1. Memberi pendedahan berkaitan ciri-ciri pentadbiran koperasi serta amalan pengurusan yang baik.
2. Memberi kefahaman berkaitan kepentingan menguruskan koperasi mengikut undang-undang.
3. Memberi kefahaman berkaitan tugas dan tanggungjawab sebagai Anggota Lembaga Koperasi.
1. Anggota Lembaga Koperasi
2. Jawatankuasa Audit Dalaman
3. Jawatankuasa Kecil Koperasi
4. Pengurusan Kanan Koperasi
5. Perwakilan Koperasi
6. Anggota/ Pemimpin Pelapis Koperasi
7. Pegawai Jabatan/ Agensi yang menyelia koperasi.
Nota

Tempat

SARAWAK

Maklumat Penyelaras

HIZRAHTUL BINTI MOHD LEO
hizrahtul@ikma.edu.my
085420097