Skip to Main Content

Carian Fasiliti

Maklumat Kursus

MR(L)PC1205
Aktif
Pengurusan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi yang Berkesan
10-OCT-23
12-OCT-23
1. Memberi kefahaman tentang prosedur dan peruntukan undang-undang berkaitan pengurusan dan pengendalian MAT koperasi
2. Memberi pendedahan tentang teknik-teknik untuk mengurus MAT koperasi dengan cekpa dan berkesan.
1. Anggota Lembaga Koperasi
2. Jawatankuasa Audit Dalaman
3. AJK Kecil Koperasi
4. Kakitangan Kanan Koperasi
5. Pegawai Agensi Kerajaan yang menyelia koperasi.
Nota dan simulasi

Tempat

LAWAS
SARAWAK

Maklumat Penyelaras

HIZRAHTUL BINTI MOHD LEO
hizrahtul@ikma.edu.my
085420097