Skip to Main Content

Carian Fasiliti

Maklumat Kursus

WL(L)MR/PKA(01)
Aktif
Analisis Penyata Kewangan Untuk Pembuatan Koperasi
07-NOV-23
08-NOV-23
1. Memberi kefahaman indikator yang digunakan bagi menganalisis prestasi kewangan koperasi.
2. Menggunakan kaedah analisis bagi menilai prestasi kewangan koperasi.
1. Anggota Lembaga Koperasi
2. Pengurusan Koperasi
3. Jawatankuasa Audit Dalaman
4. Jawatankuasa Kecil Koperasi
Nota

Tempat

SARAWAK

Maklumat Penyelaras

HIZRAHTUL BINTI MOHD LEO
hizrahtul@ikma.edu.my
085420097