Skip to Main Content

Carian Fasiliti

Maklumat Kursus

S(L)W21
Aktif
PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI - KK
10-JUN-24
11-JUN-24
Memahami tentang konsep pengurusan kewangan koperasi, tafsiran penyata kewangan dan kaedah modal kerja.
ANGGOTA KOPERASI
 Anggota Lembaga Koperasi
 Jawatankuasa Audit Dalaman
 Jawatankuasa Kecil Koperasi
 Pengurusan Kanan Koperasi
 Perwakilan Koperasi
 Pemimpin Pelapis Koperasi
NOTA, SYARAHAN, SLIDE

Tempat

IKMA ZON SABAH
SABAH

Maklumat Penyelaras

SAHBODIN BIN SALBUN
sahbodin@mkm.edu.my
088240812