Skip to Main Content

Carian Fasiliti

Maklumat Kursus

I(D)PA1103
Aktif
PENGIRAAN CUKAI KOPERASI
08-MAY-24
09-MAY-24
Memberi peserta kefahaman terhadap konsep cukai dan zakat koperasi.
- Membolehkan peserta mentafsirkan dan melaksanakan peruntukan cukai dan zakat koperasi secara berkesan.
- Memberikan kefahaman tentang penyediaan penyata aliran tunai tahunan koperasi untuk tujuan penyediaan pengiraan cukai dan zakat koperasi
TIADA
- Anggota Lembaga Koperasi
- Jawatankuasa Audit Dalaman
- Jawatankuasa Kecil Koperasi
- Pengurusan Kanan Koperasi
- Anggota Koperasi
- Individu yang berminat
***Bayaran sebanyak RM70/anggota akan dikenakan bagi setiap pendaftaran.

Tempat

INSTITUT KOPERASI MALAYSIA,PJ
SELANGOR

Maklumat Penyelaras

NORAZLINA BINTI MAH HUSSIN
norazlina.mahhussin@ikma.edu.my
0379649175