Skip to Main Content

Carian Fasiliti

Maklumat Kursus

WL(O)ICT(01)
Aktif
ANALITIK DATA RAYA
03-JUL-24
04-JUL-24
1. Memberi pendedahan data raya (Big Data) dan analisis data.
2. Mengenalpasti alatan dan teknik data raya (Big Data) bagi kegunaan analisis data.
3. Memahami faedah dan penggunaan analisis data koperasi bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan koperasi.
1. Anggota Lembaga Koperasi
2. Jawatankuasa Audit Dalaman Koperasi
3. Jawatankuasa Kecil Koperasi
4. Pegawai Jabatan/Agensi yang menyelia koperasi
5. Pengurusan Kanan Koperasi
TIADA

Tempat

SECARA DALAM TALIAN

Maklumat Penyelaras

MISLINA BINTI SELAMAT
mislina@ikma.edu.my
0379649154