Skip to Main Content

Carian Fasiliti

Maklumat Kursus

MR(D)WJ1
Aktif
TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)
16-JUL-24
17-JUL-24
1. Menjelaskan peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Audit Dalaman Koperasi.
2. Mengenal pasti proses dan kaedah melaksanakan kerja audit dalaman menggunakan tatacara audit yang sistematik.
1. Anggota Lembaga Koperasi
2. Jawatankuasa Audit Dalaman
3. Jawatankuasa Kecil Koperasi
4. Pengurusan Kanan Koperasi
5. Pegawai Jabatan / Agensi yang Menyelia Koperasi
6. Anggota Koperasi
Nota

Tempat

MIRI
SARAWAK

Maklumat Penyelaras

HIZRAHTUL BINTI MOHD LEO
hizrahtul@ikma.edu.my
01120859790