Skip to Main Content

Carian Fasiliti

Maklumat Kursus

MR(L)PC2203
Aktif
PENYEDIAAN ATURAN KOPERASI
30-JUL-24
31-JUL-24
1. Memahami peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan aturan koperasi.
2. Menyediakan draf aturan mengikut aktiviti koperasi.
1. Anggota Lembaga Koperasi (ALK)
2. Jawatankuasa Audit Dalam (JAD)
3. Anggota Jawatankuasa Kecil Koperasi (AJKK)
4. Pengurusan dan Kakitangan Kanan Koperasi
5. Anggota Koperasi
Nota

Tempat

Lawas
SARAWAK

Maklumat Penyelaras

HIZRAHTUL BINTI MOHD LEO
hizrahtul@ikma.edu.my
01120859790