Skip to Main Content

Carian Fasiliti

Maklumat Kursus

WL(O)S/PKA/02-2023
Aktif
PENGURUSAN RISIKO - WAJIB LANJUTAN (ONLINE)
20-AUG-24
21-AUG-24
1) MENJELASKAN KONSEP DAN KEPENTINGAN PENGURUSAN RISIKO
2) MENENTUKAN STRATEGI PENGURUSAN RISIKO YANG BERSESUAIAN UNTUK KOPERASI
3) MENGURUS RISIKO SELARI DENGAN OBJEKTIF KOPERASI
4) MENILAI RISIKO MELALUI MATRIKS PENILAIAN RISIKO DALAM PENGURUSAN KOPERASI
5) MENYEDIAKAN DAFTAR RISIKO KOPERASI
YURAN KURSUS RM20.00 PERLU DIBAYAR TERUS KE AKAUN CIMB IKMA ZON SABAH, NO. 8005530611
ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI
PENGURUSAN KOPERASI
JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN
JAWATANKUASA KECIL KOPERASI
NOTA KURSUS

Tempat

Maklumat Penyelaras

NOORAINI BT NASHRUDDIN
nooraini@ikma.edu.my
088240812