Skip to Main Content

Carian Fasiliti

Maklumat Kursus

BI(O)IP/01
Aktif
JANGAN LELAH JANGAN REBAH: KEPENTINGAN MENDEPANI ERA DIGITALISASI
08-OCT-24
08-OCT-24
1) Memberi kefahaman mengenai teknologi IR4.0 dan sistem digital yang boleh diaplikasikan di koperasi;
2) Memberi pendedahan dan kefahaman mengenai kepentingan dan kebaikan mengaplikasikan pendigitalan dalam pengurusan dan aktiviti koperasi;
3) Memberi pendedahan dan pengetahuan mengenai geran dan bantuan yang disediakan kepada koperasi ke arah pendigitalan.
1) Anggota Lembaga Koperasi (ALK)
2) Anggota Koperasi
3) Pengurusan dan Kakitangan Koperasi
4) Pegawai Agensi / Kerajaan yang Menyelia Koperasi
5) Usahawan & Individu yang berminat
*** YURAN PENDAFTARAN : RM 20.00

Bayaran boleh dibuat melalui kaedah atas talian/cek berpalang atau pesanan kerajaan/jabatan atas nama:
Akaun Penerima Kecil IKM CIMB Bank Berhad
No Akuan : 8002289488

Tempat

Zoom Meeting (Secara Atas Talian)

Maklumat Penyelaras

MUHAMAD NUR FAHMI BIN MOHD HASSAN
fahmi@ikma.edu.my
0145859195