Skip to Main Content

Carian Fasiliti


   KURSUS YANG DIPAPARKAN INI ADALAH TERKINI

Kursus HQ

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
WL(D)PPK(01)PERUNDANGAN KOPERASI30-JUL-2431-JUL-24
WL(L)PPP(04)STRATEGI PEMASARAN EFEKTIF30-JUL-2431-JUL-24
PRK(D)AUDIT/02KURSUS AUDIT TERLATIH AR RAHNU30-JUL-2431-JUL-24
I(D)PB3208PENSIJILAN PRODUK DAN PREMIS PERNIAGAAN05-AUG-2406-AUG-24
WL(L)PKA(01)WAJIB LANJUTAN: ANALISIS PENYATA KEWANGAN UNTUK PEMBUAT KEPUTUSAN06-AUG-2407-AUG-24
WL(D)PPK(03)PENGUKUHAN INTEGRITI DALAM TADBIR URUS KOPERASI06-AUG-2407-AUG-24
WL(L)ICT(01)ANALITIK DATA RAYA 06-AUG-2407-AUG-24
I(D)PT1308ANALISIS DATA KOPERASI 12-AUG-2413-AUG-24
SEM(L)PRK/01SEMINAR PERNIAGAAN AR-RAHNU MODEL PERNIAGAAN AR-RAHNU : FRANCAIS ATAU JENAMA SENDIRI?13-AUG-2413-AUG-24
WL(D)PKA(03)WAJIB LANJUTAN : PENYEDIAAN BELANJAWAN13-AUG-2414-AUG-24
BI(L)PKA/01-2024BICARA ILMU : E-INVOIS DIGITALISASI PENGURUSAN PENTADBIRAN CUKAI KOPERASI15-AUG-2415-AUG-24
BI/ICT/06-2024TECHNOLOGY UPDATE 2024: KESEDARAN AI UNTUK KOPERASI SIRI 6: KESELAMATAN DATA & PRIVASI AI15-AUG-2415-AUG-24
I(D)PT1208'CONTENT MARKETING'-PEMASARAN PRODUK SECARA DIGITAL (COPYWRITING)19-AUG-2420-AUG-24
WL(D)PPP(02)KANVAS MODEL PERNIAGAAN KOPERASI (BMC)19-AUG-2420-AUG-24
WL(L)PPK(03)PENGUKUHAN INTEGRITI DALAM TADBIR URUS KOPERASI20-AUG-2421-AUG-24

Kursus Zon Tengah

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
WL(D)M(02)WAJIB PLUS - PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN PERANCANGAN STRATEGIK KOPERASI 23-JUL-2424-JUL-24
M(L)PK3203PEMANTAPAN KEPIMPINAN KOPERASI30-JUL-2401-AUG-24
M(O)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)06-AUG-2407-AUG-24
M(L)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)13-AUG-2414-AUG-24
M(D)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)20-AUG-2421-AUG-24
M(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)27-AUG-2428-AUG-24
M(O)PC2102MEMAHAMI UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI03-SEP-2404-SEP-24
M(L)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)10-SEP-2411-SEP-24
M(O)PA2302PENILAIAN PRESTASI KOPERASI18-SEP-2419-SEP-24
WL(D)M/PPK(01)WAJIB PLUS - PERUNDANGAN KOPERASI24-SEP-2425-SEP-24
M(O)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)08-OCT-2409-OCT-24
M(O)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)15-OCT-2416-OCT-24
M(D)PC2203PENYEDIAAN ATURAN KOPERASI22-OCT-2423-OCT-24
M(O)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)29-OCT-2430-OCT-24
M(D)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)05-NOV-2406-NOV-24

Kursus Cawangan Ipoh

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
IP(O)PC2102MEMAHAMI UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI30-JUL-2431-JUL-24
WL(L)IP/PPK(01)WAJIB PLUS - PERUNDANGAN KOPERASI06-AUG-2407-AUG-24
IP(O)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI20-AUG-2421-AUG-24
BI(O)IP/01JANGAN LELAH JANGAN REBAH: KEPENTINGAN MENDEPANI ERA DIGITALISASI08-OCT-2408-OCT-24
IP(O)W31PENGURUSAN STRATEGIK KOPERASI (WAJIB 3)22-OCT-2423-OCT-24

Kursus Zon Utara

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
K(O)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)29-JUL-2430-JUL-24
K(L)PB 3210PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN BERKESAN01-AUG-2401-AUG-24
K(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)05-AUG-2406-AUG-24
K(D)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)19-AUG-2420-AUG-24
K(L)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)26-AUG-2427-AUG-24
K(D)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)04-SEP-2405-SEP-24
K(L)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)09-SEP-2410-SEP-24
K(O)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)18-SEP-2419-SEP-24
K(D)PA1104PERAKAUNAN ASAS MENGGUNAKAN MS (EXCEL)23-SEP-2425-SEP-24
K(D)PK1106ASAS MENGURUS KOPERASI BAHARU30-SEP-2401-OCT-24
K(O)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)07-OCT-2408-OCT-24
K(L)PB2211PENGURUSAN STRESS09-OCT-2410-OCT-24
K(D)PC1205PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI YANG BERKESAN15-OCT-2417-OCT-24
K(L)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)23-OCT-2424-OCT-24
K(D)PC2203PENYEDIAAN ATURAN KOPERASI04-NOV-2405-NOV-24

Kursus Zon Selatan

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
J(O)W31WAJIB 3 - PENGURUSAN STRATEGIK 29-JUL-2430-JUL-24
MasKop(L)JTURUN PADANG KE ARAH MEMASYARAKATKAN KOPERASI 2024 (MasKop)01-AUG-2401-AUG-24
J(O)J/PPP(05)WAJIB PLUS: PENGURUSAN ORGANISASI CEMERLANG05-AUG-2405-AUG-24
J(D)W21WAJIB 2 - PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI13-AUG-2414-AUG-24
SEMINAR/J/2024KOPERASI PINTAR: KEMAJUAN MELALUI KECERDASAN BUATAN (AI) 21-AUG-2421-AUG-24
J(L)W11WAJIB 1 - PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI02-SEP-2403-SEP-24
J(O)WJ1WAJIB JAD - TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI 04-SEP-2405-SEP-24
J(O)W31WAJIB 3 - PENGURUSAN STRATEGIK 23-SEP-2424-SEP-24
J(D)W31WAJIB 3 - PENGURUSAN STRATEGIK07-OCT-2408-OCT-24
J(L)WJ1WAJIB JAD - TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI 21-OCT-2422-OCT-24
J(D)WJ1WAJIB JAD - TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI04-NOV-2405-NOV-24

Kursus Zon Timur

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
C(D)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)23-JUL-2424-JUL-24
C(L)IN-HOUSE2024-03KURSUS PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1) 23-JUL-2424-JUL-24
C(D)PA1204PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN KOPERASI05-AUG-2408-AUG-24
C(L)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)06-AUG-2407-AUG-24
C(D)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)13-AUG-2414-AUG-24
C(D)PB2205KERTAS KERJA RANCANGAN PERNIAGAAN 20-AUG-2421-AUG-24
C(L)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)20-AUG-2421-AUG-24
C(O)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)27-AUG-2428-AUG-24
C(O)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI03-SEP-2404-SEP-24
C(L)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)10-SEP-2411-SEP-24
C(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)18-SEP-2419-SEP-24
C(L)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)24-SEP-2425-SEP-24
C(D)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)01-OCT-2402-OCT-24
WL(O)C/PKA(01)ANALISIS PENYATA KEWANGAN UNTUK PEMBUATAN KEPUTUSAN08-OCT-2409-OCT-24
C(O)PT1208CONTENT MARKETING - PEMASARAN PRODUK SECARA DIGITAL15-OCT-2416-OCT-24

Kursus Cawangan Terengganu

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
TG(L)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)23-JUL-2424-JUL-24
WL(D)TG/PKA(03)PENYEDIAAN BELANJAWAN KOPERASI (WAJIB PLUS)13-AUG-2414-AUG-24
TG(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)10-SEP-2411-SEP-24
TG(O)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)24-SEP-2425-SEP-24
TG(O)PC2102MEMAHAMI UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI08-OCT-2409-OCT-24
TG(D)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)22-OCT-2423-OCT-24

Kursus Zon Sarawak

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
MR(L)PC2203PENYEDIAAN ATURAN KOPERASI30-JUL-2431-JUL-24
Q(L)PC1205PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI YANG BERKESAN30-JUL-2401-AUG-24
Q(D)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI05-AUG-2406-AUG-24
Q(L)PT1109KURSUS KEMAHIRAN POWERPOINT GAYA KORPORAT 06-AUG-2407-AUG-24
Q(D)PT1207PEMASARAN MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL12-AUG-2414-AUG-24
MR(L)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)13-AUG-2414-AUG-24
Q(L)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI20-AUG-2421-AUG-24
Q(D)PC2203PENYEDIAAN ATURAN KOPERASI27-AUG-2428-AUG-24

Kursus Zon Sabah

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
S(D)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)-KOTA KINABALU06-AUG-2407-AUG-24
S(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)- KOTA KINABALU13-AUG-2414-AUG-24
S(O)W31PENGURUSAN STRATEGIK - ONLINE 13-AUG-2414-AUG-24
WL(O)S/PKA/02-2023PENGURUSAN RISIKO - WAJIB LANJUTAN (ONLINE)20-AUG-2421-AUG-24
S(O)W11PENGURUSAN & PENTADBIRAN KOPERASI - ONLINE 27-AUG-2428-AUG-24
S(D)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI - KOTA KINABALU 03-SEP-2404-SEP-24
S(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI - KOTA KINABALU10-SEP-2411-SEP-24
S(D)PB1105ASAS KEUSAHAWANAN KOPERASI (KOTA KINABALU)10-SEP-2411-SEP-24
S(L) WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (JAD) - WILAYAH PERSEKETUAN LABUAN 18-SEP-2419-SEP-24
S(L)PC2203PENYEDIAAN ATURAN KOPERASI - KUDAT 24-SEP-2425-SEP-24
S(O)PB2104PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BERKESAN (WAJIB LANJUTAN) - ONLINE01-OCT-2401-OCT-24
S(O)PK1106ASAS MENGURUS KOPERASI BAHARU (ONLINE)02-OCT-2403-OCT-24
S(D)PA1204PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN KOPERASI (KOTA KINABALU)07-OCT-2410-OCT-24
S(D)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3) - KOTA KINABALU15-OCT-2416-OCT-24
SEM900SEMINAR IKMA ZON SABAH29-OCT-2429-OCT-24

Kursus Cawangan Tawau

IlaCourse KeyCourse CodeOa Course Intake KeyCourse DescriptionTarikh MulaTarikh Tamat
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23319TW(D)PC2102166900MEMAHAMI UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI 23-JUL-2424-JUL-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23182TW(D)PA1101164381PERAKAUNAN ASAS KOPERASI05-AUG-2408-AUG-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23321WL(D)TW/PPK(02)166944KEPIMPINAN STRATEGIK (WL)14-AUG-2414-AUG-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23322TW(L)W31166947PENGURUSAN STRATEGIK (W3)10-SEP-2411-SEP-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23402WL(D)TW/ICT (01)170024PENGURUSAN DIGITALISASI KOPERASI01-OCT-2402-OCT-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23324TW(D)PC1205166954PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI SECARA BERKESAN 12-NOV-2414-NOV-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23325TW(D)WJ1166957TATACARA PENGAUDITN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)19-NOV-2420-NOV-24