Skip to Main Content

Carian Fasiliti


   KURSUS YANG DIPAPARKAN INI ADALAH (TERKINI - 2 BULAN)

Kursus HQ

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
WL(D)PPP(03)PENGURUSAN PROJEK KOPERASI SECARA EFEKTIF23-MAY-2323-MAY-23
BIZ(L)PPP(05)PENSIJILAN PRODUK DAN PREMIS PERNIAGAAN23-MAY-2324-MAY-23
I(D)PC2203PENYEDIAAN ATURAN KOPERASI23-MAY-2324-MAY-23
WL(O)ICT(01)PENGURUSAN DIGITALISASI KOPERASI23-MAY-2324-MAY-23
I(D)PA1204PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN KOPERASI 22-MAY-2326-MAY-23
I(D)ST1101SIJIL EKSEKUTIF PEMASARAN DIGITAL22-MAY-2326-MAY-23
WL(D)ICT(01)PENGURUSAN DIGITALISASI KOPERASI16-MAY-2317-MAY-23
WL(O)PPP(04)STRATEGI PEMASARAN EFEKTIF16-MAY-2316-MAY-23
WL(D)PPK(03)PENGUKUHAN INTEGRITI DALAM TADBIR URUS KOPERASI16-MAY-2317-MAY-23
I(D)PT2204BISNES TANPA MODAL DENGAN AFFILIATE DAN DROPSHIPPING15-MAY-2316-MAY-23
I(D)PA1203PENYEDIAAN BELANJAWAN KOPERASI15-MAY-2316-MAY-23
I(D)SC1301 / I(O)SC1301SIJIL EKSEKUTIF PENGURUSAN KOPERASI (SEPKo)11-MAY-2326-OCT-23
BIZ(D)PPP(04)POTENSI PERNIAGAAN BAKERI10-MAY-2311-MAY-23
WL(O)PPP(01)PENGURUSAN SUMBER MANUSIA09-MAY-2309-MAY-23
I(L)BP1111CO-OP TOURISM: BISNES PELANCONGAN BERASASKAN KOMUNITI09-MAY-2311-MAY-23

Kursus Zon Tengah

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
M(D)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)23-MAY-2324-MAY-23
M(L)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)16-MAY-2317-MAY-23
M(L)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1) 09-MAY-2310-MAY-23

Kursus Cawangan Ipoh

Kursus Zon Utara

Kursus Zon Selatan

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
J(O)W21WAJIB 2 - PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI24-MAY-2325-MAY-23
J(D)W31WAJIB 3 - PENGURUSAN STRATEGIK22-MAY-2323-MAY-23
J(D)WJ1WAJIB JAD - TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI15-MAY-2316-MAY-23
J(L)W31WAJIB 3 - PENGURUSAN STRATEGIK15-MAY-2316-MAY-23

Kursus Zon Timur

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
C(D)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)24-MAY-2325-MAY-23
C(L)W21PENGURUSAN DAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)16-MAY-2317-MAY-23
C(D)PC2102MEMAHAMI UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI16-MAY-2317-MAY-23
BI(L)C/01/2023BICARA ILMU11-MAY-2311-MAY-23

Kursus Cawangan Terengganu

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
TG(L)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)09-MAY-2310-MAY-23

Kursus Zon Sarawak

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
MR(L)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI(WAJIB 2)09-MAY-2310-MAY-23
BI(L)MR/01-2023BICARA ILMU 13-APR-2313-APR-23

Kursus Zon Sabah

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
S(D)PC2203PENYEDIAAN ATURAN KOPERASI (KOTA KINABALU)08-MAY-2309-MAY-23
BI(L)S/03-2023BICARA ILMU11-APR-2311-APR-23
BI(L)/03-2023BICARA ILMU RAMADHAN : "SOFTLAN HATIMU"06-APR-2306-APR-23