Skip to Main Content

Carian Fasiliti


   KURSUS YANG DIPAPARKAN INI ADALAH TERKINI

Kursus HQ

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
WL/PKA/02-2023WAJIB LANJUTAN : PENGURUSAN RISIKO10-OCT-2311-OCT-23
WL(D)ICT(01)WAJIB LANJUTAN : ANALITIK DATA RAYA10-OCT-2311-OCT-23
PRK/AR-RAHNU/1-2023AKREDITASI PENAKSIR EMAS AR-RAHNU11-OCT-2312-OCT-23
WL(D)PPK(03)PENGUKUHAN INTEGRITI DALAM TADBIR URUS KOPERASI11-OCT-2312-OCT-23
WL(D)ICT(01)WAJIB LANJUTAN : ANALITIK DATA RAYA24-OCT-2325-OCT-23
WL/PKA/01-2023WAJIB LANJUTAN: ANALISIS PENYATA KEWANGAN UNTUK PEMBUAT KEPUTUSAN24-OCT-2325-OCT-23
WL(O)PPP(02)KANVAS MODEL PERNIAGAAN KOPERASI (BMC)30-OCT-2330-OCT-23
WL(O)ICT(01)WAJIB LANJUTAN : ANALITIK DATA RAYA31-OCT-2301-NOV-23
WL/PKA/02-2023WAJIB LANJUTAN : PENGURUSAN RISIKO01-NOV-2302-NOV-23
I(D)PA2207PENILAIAN PRESTASI KEWANGAN KOPERASI06-NOV-2307-NOV-23
WL(D)ICT(01)WAJIB LANJUTAN : ANALITIK DATA RAYA07-NOV-2308-NOV-23
I(D)SA4201SIJIL EKSEKUTIF PENGURUSAN RISIKO KOPERASI (SEPRI)14-NOV-2323-NOV-23
WL(D)ICT(02)PENGURUSAN DIGITALISASI KOPERASI 14-NOV-2315-NOV-23
WL(O)PPP(02)KANVAS MODEL PERNIAGAAN KOPERASI (BMC)14-NOV-2314-NOV-23
WL/PKA/01-2023WAJIB LANJUTAN: ANALISIS PENYATA KEWANGAN UNTUK PEMBUAT KEPUTUSAN15-NOV-2316-NOV-23

Kursus Zon Tengah

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
M(L)PK3203PEMANTAPAN KEPIMPINAN KOPERASI10-OCT-2312-OCT-23
WL(L)M/PPP(02)WAJIB LANJUTAN-KANVAS MODEL PERNIAGAAN (BMC)17-OCT-2318-OCT-23
M(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)31-OCT-2301-NOV-23
M(D)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)07-NOV-2308-NOV-23
M(L)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1) 07-NOV-2308-NOV-23
M(D)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1) 14-NOV-2315-NOV-23
M(L)PB1107INOVASI MELALUI MODEL PERNIAGAAN KOPERASI21-NOV-2322-NOV-23

Kursus Cawangan Ipoh

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
IP(L)BR2113KURSUS PEMBANGUNAN PRODUK (USP:PEMBUNGKUSAN DAN PENJENAMAAN)10-OCT-2311-OCT-23
BI/(L)IP/01-2023BICARA ILMU EKONOMI DIGITAL & KELESTARIAN :AMALAN TERBAIK MEMASU EKONOMI USAHAWAN DAN KOPERASI20-OCT-2320-OCT-23
IP(L)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)24-OCT-2325-OCT-23

Kursus Zon Utara

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
BI (O) K/02-2023BICARA ILMU "UBAH ATAU REBAH: TANGANI TEKANAN DALAM KEPIMPINAN KOPERASI"19-OCT-2319-OCT-23
K(O)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD) 30-OCT-2331-OCT-23
K(O)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)01-NOV-2302-NOV-23
K(O)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)08-NOV-2309-NOV-23

Kursus Zon Selatan

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
J(L)W31WAJIB 3 - PENGURUSAN STRATEGIK18-OCT-2319-OCT-23
J(L)W21WAJIB 2 - PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI23-OCT-2324-OCT-23
WL(D)J/PKA/03-2023ANALISIS PENYATA KEWANGAN UNTUK PEMBUAT KEPUTUSAN06-NOV-2307-NOV-23
J(L)W31WAJIB 3 - PENGURUSAN STRATEGIK20-NOV-2321-NOV-23

Kursus Zon Timur

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
C(O)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)17-OCT-2318-OCT-23
WL(D)C/PPK/01-23PERUNDANGAN KOPERASI - WAJIB LANJUTAN24-OCT-2325-OCT-23
WL(D)C/PKA/01-2023ANALISIS PENYATA KEWANGAN UNTUK PEMBUATAN KEPUTUSAN - WAJIB LANJUTAN31-OCT-2301-NOV-23
BI(O)C/02/2023BICARA ILMU09-NOV-2309-NOV-23

Kursus Cawangan Terengganu

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
TG(L)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)07-NOV-2308-NOV-23

Kursus Zon Sarawak

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
MR(L)PC1205Pengurusan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi yang Berkesan10-OCT-2312-OCT-23
WL(L)MR/PKA(01)Analisis Penyata Kewangan Untuk Pembuatan Koperasi07-NOV-2308-NOV-23
MR(L)W11Pengurusan Dan Pentadbiran Koperasi28-NOV-2329-NOV-23

Kursus Zon Sabah

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
S(D)PA1204PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN KOPERASI (KK)09-OCT-2313-OCT-23
S(L)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD) - ONLINE24-OCT-2325-OCT-23
S(L)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3) - ONLINE01-NOV-2302-NOV-23
S(O)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1) - ONLINE14-NOV-2315-NOV-23
S(L)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3) - KOTA KINABALU22-NOV-2323-NOV-23