Skip to Main Content

Carian Fasiliti


   KURSUS YANG DIPAPARKAN INI ADALAH TERKINI

Kursus HQ

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
I(D)PT1209STRATEGI PEMASARAN WHATSAPP BUSINESS 27-MAY-2428-MAY-24
I(D)SC1302/ I(O)SC1302SIJIL EKSEKUTIF SETIAUSAHA KOPERASI (SESKO)29-MAY-2416-OCT-24
WL(O)ICT(02)PENGURUSAN DIGITALISASI KOPERASI 04-JUN-2405-JUN-24
I(D)PA1202PERAKAUNAN BERKOMPUTER UBS04-JUN-2406-JUN-24
I(D)PT1107AUTOMASI PEJABAT (MS WORD & MS POWER POINT)05-JUN-2406-JUN-24
I(D) ST1101/01-2024SIJIL EKSEKUTIF PEMASARAN DIGITAL (SEPDI)10-JUN-2414-JUN-24
I(D)PT2101PENGURUSAN MAKLUMAT ONLINE (DRIVE & CALENDAR)10-JUN-2411-JUN-24
I(D)PA1101PERAKAUNAN ASAS KOPERASI10-JUN-2413-JUN-24
WL(O)ICT(02)PENGURUSAN DIGITALISASI KOPERASI 11-JUN-2412-JUN-24
BI/ICT/03-2024TECHNOLOGY UPDATE 2024: KESEDARAN AI UNTUK KOPERASI SIRI 3: APLIKASI AI UNTUK PRODUKTIVITI DALAM PENGURUSAN KOPERASI 13-JUN-2413-JUN-24
I(D)PT3203ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) UNTUK PRODUKTIVITI KOPERASI 24-JUN-2425-JUN-24
I(D)PK4301UNDANG-UNDANG BERKAITAN PERNIAGAAN KOPERASI25-JUN-2426-JUN-24
I(O)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2) 25-JUN-2426-JUN-24
I(L)BL1203PENGURUSAN LADANG SAWIT SECARA BERKESAN26-JUN-2427-JUN-24
I(D)PB2114POTENSI BISNES KEDAI DOBI LAYAN DIRI26-JUN-2427-JUN-24

Kursus Zon Tengah

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
WL(D)M(01)WAJIB PLUS - TADBIR URUS KOPERASI28-MAY-2429-MAY-24
M(D)PC1103PENGURUSAN MESYUARAT LEMBAGA KOPERASI04-JUN-2406-JUN-24
M(O)PC2102MEMAHAMI UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI25-JUN-2426-JUN-24
M(L)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)25-JUN-2426-JUN-24
M(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)09-JUL-2410-JUL-24
M(D)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)16-JUL-2417-JUL-24
WL(D)M(02)WAJIB PLUS - PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN PERANCANGAN STRATEGIK KOPERASI 23-JUL-2424-JUL-24
M(L)PK3203PEMANTAPAN KEPIMPINAN KOPERASI30-JUL-2401-AUG-24
M(O)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)06-AUG-2407-AUG-24
M(L)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)13-AUG-2414-AUG-24
M(D)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)20-AUG-2421-AUG-24
M(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)27-AUG-2428-AUG-24
M(O)PC2102MEMAHAMI UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI03-SEP-2404-SEP-24
M(L)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)10-SEP-2411-SEP-24
M(O)PA2302PENILAIAN PRESTASI KOPERASI18-SEP-2419-SEP-24

Kursus Cawangan Ipoh

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
IP(O)W11Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (WAJIB 1)11-JUN-2412-JUN-24
IP(D)PB3109PEMASARAN PRODUK : PELABELAN & LOGO25-JUN-2426-JUN-24
IP(O)PC2102MEMAHAMI UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI30-JUL-2431-JUL-24
WL(D)IP/PPK(01)WAJIB PLUS - PERUNDANGAN KOPERASI06-AUG-2407-AUG-24
IP(O)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI20-AUG-2421-AUG-24
IP(O)W31PENGURUSAN STRATEGIK KOPERASI (WAJIB 3)22-OCT-2423-OCT-24

Kursus Zon Utara

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
K(D)PT1104APLIKASI PEJABAT (MS WORD, MS EXCEL DAN MS POWERPOINT)27-MAY-2429-MAY-24
K(L)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)05-JUN-2406-JUN-24
K(O)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)10-JUN-2411-JUN-24
K(D)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)24-JUN-2425-JUN-24
K(O)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)03-JUL-2404-JUL-24
K(L)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)15-JUL-2416-JUL-24
WL(L)K/PKA/(01)WAJIB LANJUTAN - ANALISIS PENYATA KEWANGAN UNTUK PEMBUATAN KEPUTUSAN22-JUL-2423-JUL-24
K(O)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)29-JUL-2430-JUL-24
K(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)05-AUG-2406-AUG-24
K(L)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)26-AUG-2427-AUG-24
K(L)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)09-SEP-2410-SEP-24
K(D)PA1104PERAKAUNAN ASAS MENGGUNAKAN MS (EXCEL)23-SEP-2425-SEP-24
K(O)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)07-OCT-2408-OCT-24
K(D)PC1205PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI YANG BERKESAN15-OCT-2417-OCT-24
K(D)PC2203PENYEDIAAN ATURAN KOPERASI04-NOV-2405-NOV-24

Kursus Zon Selatan

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
J(D)PK1106ASAS MENGURUS KOPERASI BAHARU04-JUN-2405-JUN-24
WL(D)J/PKA(03)WAJIB PLUS : PENYEDIAAN BELANJAWAN 10-JUN-2411-JUN-24
J(L)W31WAJIB 3 - PENGURUSAN STRATEGIK 24-JUN-2425-JUN-24
J(O)W21WAJIB 2 - PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI26-JUN-2427-JUN-24
J(D)PT1208CONTENT MARKETING - PEMASARAN PRODUK SECARA DIGITAL (COPYWRITING) 09-JUL-2410-JUL-24
J(D)W11WAJIB 1 - PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI15-JUL-2416-JUL-24
J(D)PA1104PERAKAUNAN ASAS MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL22-JUL-2424-JUL-24
J(O)W31WAJIB 3 - PENGURUSAN STRATEGIK 29-JUL-2430-JUL-24
J(D)W21WAJIB 2 - PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI13-AUG-2414-AUG-24
J(O)W21WAJIB 2 - PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI26-AUG-2427-AUG-24
J(L)W11WAJIB 1 - PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI02-SEP-2403-SEP-24
J(O)WJ1WAJIB JAD - TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI 04-SEP-2405-SEP-24
J(O)W31WAJIB 3 - PENGURUSAN STRATEGIK 23-SEP-2424-SEP-24
J(D)W31WAJIB 3 - PENGURUSAN STRATEGIK07-OCT-2408-OCT-24
J(L)WJ1WAJIB JAD - TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI 21-OCT-2422-OCT-24

Kursus Zon Timur

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
C(D)PT1201APLIKASI MS EXCELL04-JUN-2406-JUN-24
C(L)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)05-JUN-2406-JUN-24
C(O)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI11-JUN-2412-JUN-24
C(D)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)11-JUN-2412-JUN-24
C(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)25-JUN-2426-JUN-24
C(O)PC2102MEMAHAMI UNDANG-UNDANG KECIL02-JUL-2403-JUL-24
C(D)PC1205PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI YANG BERKESAN16-JUL-2418-JUL-24
C(O)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)16-JUL-2417-JUL-24
C(D)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)23-JUL-2424-JUL-24
C(D)PA1204PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN KOPERASI05-AUG-2408-AUG-24
C(L)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)06-AUG-2407-AUG-24
C(D)PB2205KERTAS KERJA RANCANGAN PERNIAGAAN 20-AUG-2421-AUG-24
C(L)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)20-AUG-2421-AUG-24
C(O)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)27-AUG-2428-AUG-24
C(O)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI03-SEP-2404-SEP-24

Kursus Cawangan Terengganu

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
TG(L)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)04-JUN-2405-JUN-24
TG(L)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)25-JUN-2426-JUN-24
TG(L)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)23-JUL-2424-JUL-24
WL(D)TG/PKA(03)PENYEDIAAN BELANJAWAN KOPERASI (WAJIB PLUS)13-AUG-2414-AUG-24
TG(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)10-SEP-2411-SEP-24
TG(O)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)24-SEP-2425-SEP-24
TG(O)PC2102MEMAHAMI UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI08-OCT-2409-OCT-24
TG(D)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)22-OCT-2423-OCT-24

Kursus Zon Sarawak

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
Q(D)PA2102PIAWAIAN PELAPORAN PERAKAUNAN KOPERASI27-MAY-2428-MAY-24
Q(L)PK3203PEMANTAPAN KEPIMPINAN KOPERASI28-MAY-2430-MAY-24
Q(L)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI 11-JUN-2412-JUN-24
MR(D)W31PENGURUSAN STRATEGIK25-JUN-2426-JUN-24
Q(D)PT1108REKA GRAFIK CANVA UNTUK USAHAWAN 01-JUL-2402-JUL-24

Kursus Zon Sabah

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
S(L) W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)- WILAYAH PERSEKETUAN LABUAN28-MAY-2429-FEB-24
S(O)PK1106ASAS MENGURUS KOPERASI BAHARU - ONLINE 04-JUN-2405-JUN-24
S(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI - KK10-JUN-2411-JUN-24
S(L) W31KURSUS PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3) BEAUFORT12-JUN-2413-JUN-24
S(D)PA1101PERAKAUNAN ASAS KOPERASI - KOTA KINABALU01-JUL-2404-JUL-24
S(D) WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (JAD) - KOTA KINABALU09-JUL-2410-JUL-24
S(L)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI - KUDAT 16-JUL-2417-JUL-24
S(D)W31PENGURUSAN STRATEGIK KOPERASI (WAJIB 3) - KOTA KINABALU16-JUL-2417-JUL-24
S(O)W31PENGURUSAN STRATEGIK - ONLINE 13-AUG-2414-AUG-24
S(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)- KOTA KINABALU13-AUG-2414-AUG-24
S(O)W11PENGURUSAN & PENTADBIRAN KOPERASI - ONLINE 27-AUG-2428-AUG-24
S(D)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI - KOTA KINABALU 03-SEP-2404-SEP-24
S(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI - KOTA KINABALU10-SEP-2411-SEP-24
S(L) WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (JAD) - WILAYAH PERSEKETUAN LABUAN 18-SEP-2419-SEP-24
S(L)PC2203PENYEDIAAN ATURAN KOPERASI - KUDAT 24-SEP-2425-SEP-24

Kursus Cawangan Tawau

IlaCourse KeyCourse CodeOa Course Intake KeyCourse DescriptionTarikh MulaTarikh Tamat
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23326BI(L)TW/01166988BICARA ILMU 08-JUN-2408-JUN-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23318TW(L)W11166891PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (W1)02-JUL-2403-JUL-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23319TW(D)PC2102166900MEMAHAMI UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI 23-JUL-2424-JUL-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23182TW(D)PA1101164381PERAKAUNAN ASAS KOPERASI05-AUG-2408-AUG-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23321WL(D)TW/PPK(02)166944KEPIMPINAN STRATEGIK (WL)14-AUG-2414-AUG-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23322TW(L)W31166947PENGURUSAN STRATEGIK (W3)10-SEP-2411-SEP-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23402WL(D)TW/ICT (01)170024PENGURUSAN DIGITALISASI KOPERASI01-OCT-2402-OCT-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23324TW(D)PC1205166954PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI SECARA BERKESAN 12-NOV-2414-NOV-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23325TW(D)WJ1166957TATACARA PENGAUDITN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)19-NOV-2420-NOV-24