Skip to Main Content

Carian Fasiliti


   KURSUS YANG DIPAPARKAN INI ADALAH TERKINI

Kursus HQ

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
WL(O)PKA(02)WAJIB LANJUTAN : PENGURUSAN RISIKO29-APR-2430-APR-24
I(D)PT1205PENGHASILAN VIDEO SMARTPHONE 06-MAY-2408-MAY-24
WL(D)PKA(01)WAJIB LANJUTAN : ANALISIS PENYATA KEWANGAN UNTUK PEMBUAT KEPUTUSAN06-MAY-2407-MAY-24
WL(D)PPP(04)STRATEGI PEMASARAN EFEKTIF07-MAY-2408-MAY-24
WL(O)ICT(02)PENGURUSAN DIGITALISASI KOPERASI 08-MAY-2409-MAY-24
I(L)BR2115S.M.A.R.T PERUNCITAN (PENGURUSAN & OPERASI PASAR MINI)08-MAY-2409-MAY-24
I(D)PA1103PENGIRAAN CUKAI KOPERASI08-MAY-2409-MAY-24
I(D)PB3103PIAWAIAN PROSEDUR OPERASI (SOP) AKTIVITI PERNIAGAAN13-MAY-2413-MAY-24
WL(L)PKA(03)WAJIB LANJUTAN : PENYEDIAAN BELANJAWAN14-MAY-2415-MAY-24
WL(O)ICT(02)PENGURUSAN DIGITALISASI KOPERASI 14-MAY-2415-MAY-24
I(L)BR2117KURSUS PENINGKATAN JUALAN PERNIAGAAN MELALUI KEMAHIRAN NEGOSIASI & KOMUNIKASI (PASAR MINI)14-MAY-2415-MAY-24
FAST/PKA/01-2024BENGKEL FAST : PENYEDIAAN BELANJAWAN TAHUNAN KOPERASI14-MAY-2416-MAY-24
WL(D)PPK(02)KEPIMPINAN STRATEGIK14-MAY-2414-MAY-24
I(O)PT1208'CONTENT MARKETING'- PEMASARAN PRODUK SECARA DIGITAL (COPYWRITING)20-MAY-2421-MAY-24
WL(O)PPP(05)PENGURUSAN ORGANISASI CEMERLANG20-MAY-2420-MAY-24

Kursus Zon Tengah

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
M(D)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)29-APR-2430-APR-24
M(L)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)07-MAY-2408-MAY-24
M(D)PC1205PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI YANG BERKESAN14-MAY-2416-MAY-24
M(O)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)14-MAY-2415-MAY-24
WL(D)M(01)WAJIB PLUS - TADBIR URUS KOPERASI28-MAY-2429-MAY-24
M(D)PC1103PENGURUSAN MESYUARAT LEMBAGA KOPERASI04-JUN-2406-JUN-24
M(L)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)25-JUN-2426-JUN-24
M(O)PC2102MEMAHAMI UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI25-JUN-2426-JUN-24
M(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)09-JUL-2410-JUL-24
M(D)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)16-JUL-2417-JUL-24
WL(D)M(02)WAJIB PLUS - PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN PERANCANGAN STRATEGIK KOPERASI 23-JUL-2424-JUL-24
M(L)PK3203PEMANTAPAN KEPIMPINAN KOPERASI30-JUL-2401-AUG-24
M(O)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)06-AUG-2407-AUG-24
M(L)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)13-AUG-2414-AUG-24
M(D)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)20-AUG-2421-AUG-24

Kursus Cawangan Ipoh

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
IP(D)PB3108PEMASARAN PRODUK : MEDIA DIGITAL (DIGITAL MARKETING)08-MAY-2409-MAY-24
IP(L)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)28-MAY-2429-MAY-24
IP(O)W11Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (WAJIB 1)11-JUN-2412-JUN-24
IP(D)PB3109PEMASARAN PRODUK : PELABELAN & LOGO25-JUN-2426-JUN-24
IP(O)PC2102MEMAHAMI UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI30-JUL-2431-JUL-24
WL(D)IP/PPK(01)WAJIB PLUS - PERUNDANGAN KOPERASI06-AUG-2407-AUG-24
IP(O)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI20-AUG-2421-AUG-24
IP(O)W31PENGURUSAN STRATEGIK KOPERASI (WAJIB 3)22-OCT-2423-OCT-24

Kursus Zon Utara

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
K(O)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)08-MAY-2409-MAY-24
K(O)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)13-MAY-2414-MAY-24
WL(O)K/PPK(02)WAJIB PLUS - KEPIMPINAN STRATEGIK20-MAY-2420-MAY-24
K(D)PT1104APLIKASI PEJABAT (MS WORD, MS EXCEL DAN MS POWERPOINT)27-MAY-2429-MAY-24
K(L)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)05-JUN-2406-JUN-24
K(D)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)24-JUN-2425-JUN-24
K(L)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)15-JUL-2416-JUL-24
K(O)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)29-JUL-2430-JUL-24
K(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)05-AUG-2406-AUG-24
K(L)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)26-AUG-2427-AUG-24
K(L)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)09-SEP-2410-SEP-24
K(D)PA1104PERAKAUNAN ASAS MENGGUNAKAN MS (EXCEL)23-SEP-2425-SEP-24
K(O)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)07-OCT-2408-OCT-24
K(D)PC1205PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI YANG BERKESAN15-OCT-2417-OCT-24
K(D)PC2203PENYEDIAAN ATURAN KOPERASI04-NOV-2405-NOV-24

Kursus Zon Selatan

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
J(D)WJ1WAJIB JAD - TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI06-MAY-2407-MAY-24
J(D)PA1103PENGIRAAN CUKAI KOPERASI 13-MAY-2414-MAY-24
J(O)W11WAJIB 1 - PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI15-MAY-2416-MAY-24
J(D)W31WAJIB 3 - PENGURUSAN STRATEGIK20-MAY-2421-MAY-24
J(L)W21WAJIB 2 - PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI27-MAY-2428-MAY-24
J(D)PK2201TEKNIK PENULISAN MINIT MESYUARAT 29-MAY-2429-MAY-24
J(D)PK1106ASAS MENGURUS KOPERASI BAHARU04-JUN-2405-JUN-24
WL(D)J/PKA(03)WAJIB PLUS : PENYEDIAAN BELANJAWAN 10-JUN-2411-JUN-24
J(L)W31WAJIB 3 - PENGURUSAN STRATEGIK 24-JUN-2425-JUN-24
J(O)W21WAJIB 2 - PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI26-JUN-2427-JUN-24
J(O)W11WAJIB 1 - PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI03-JUL-2404-JUL-24
J(D)PT1208CONTENT MARKETING - PEMASARAN PRODUK SECARA DIGITAL (COPYWRITING) 09-JUL-2410-JUL-24
J(D)W11WAJIB 1 - PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI15-JUL-2416-JUL-24
J(D)PA1104PERAKAUNAN ASAS MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL22-JUL-2424-JUL-24
J(O)W31WAJIB 3 - PENGURUSAN STRATEGIK 29-JUL-2430-JUL-24

Kursus Zon Timur

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
WL(O)C/PPP(03)PENGURUSAN PROJEK KOPERASI SECARA EFEKTIF 30-APR-2430-APR-24
C(D)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)14-MAY-2415-MAY-24
C(O)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)14-MAY-2415-MAY-24
C(L)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)28-MAY-2429-MAY-24
C(O)PC2102MEMAHAMI UNDANG-UNDANG KECIL28-MAY-2429-MAY-24
C(D)PT1201APLIKASI MS EXCELL04-JUN-2406-JUN-24
C(L)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)05-JUN-2406-JUN-24
C(D)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)11-JUN-2412-JUN-24
C(O)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI11-JUN-2412-JUN-24
C(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)25-JUN-2426-JUN-24
C(O)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)16-JUL-2417-JUL-24
C(D)PC1205PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI YANG BERKESAN16-JUL-2418-JUL-24
C(D)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)23-JUL-2424-JUL-24
C(D)PA1204PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN KOPERASI05-AUG-2408-AUG-24
C(L)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)06-AUG-2407-AUG-24

Kursus Cawangan Terengganu

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
TG(L)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)07-MAY-2408-MAY-24
TG(L)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)04-JUN-2405-JUN-24
TG(L)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)25-JUN-2426-JUN-24
TG(L)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)23-JUL-2424-JUL-24
WL(D)TG/PKA(03)PENYEDIAAN BELANJAWAN KOPERASI (WAJIB PLUS)13-AUG-2414-AUG-24
TG(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)10-SEP-2411-SEP-24
TG(O)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)24-SEP-2425-SEP-24
TG(O)PC2102MEMAHAMI UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI08-OCT-2409-OCT-24
TG(D)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)22-OCT-2423-OCT-24

Kursus Zon Sarawak

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
WL(D)Q/PKA(01)ANALISIS PENYATA KEWANGAN UNTUK PEMBUATAN KEPUTUSAN 29-APR-2430-APR-24
MR(L)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI07-MAY-2408-MAY-24
MR(D)W31PENGURUSAN STRATEGIK25-JUN-2426-JUN-24

Kursus Zon Sabah

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
S(O)PK1106ASAS MENGURUS KOPERASI BAHARU (ONLINE)29-APR-2430-APR-24
S(D)PC2203PENYEDIAAN ATURAN KOPERASI - KOTA KINABALU07-MAY-2408-MAY-24
WL(D)S/PPK/02-2023KEPIMPINAN STRATEGIK (WAJIB LANJUTAN) - KK09-MAY-2409-MAY-24
S(L)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1) - KOTA BELUD14-MAY-2415-MAY-24
S(L) W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)- WILAYAH PERSEKETUAN LABUAN28-MAY-2429-FEB-24
S(L)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI - KK10-JUN-2411-JUN-24
S(L) W31KURSUS PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3) BEAUFORT12-JUN-2413-JUN-24
S(D)PA1101PERAKAUNAN ASAS KOPERASI - KK01-JUL-2404-JUL-24
S(D) WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (JAD) - KOTA KINABALU09-JUL-2410-JUL-24
S(L)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI - KUDAT 16-JUL-2417-JUL-24
S(D)W31PENGURUSAN STRATEGIK KOPERASI (WAJIB 3) - KK16-JUL-2417-JUL-24
S(O)W31PENGURUSAN STRATEGIK - ONLINE 13-AUG-2414-AUG-24
S(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)- KOTA KINABALU13-AUG-2414-AUG-24
S(O)W11PENGURUSAN & PENTADBIRAN KOPERASI - ONLINE 27-AUG-2428-AUG-24
S(D)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI - KOTA KINABALU 03-SEP-2404-SEP-24

Kursus Cawangan Tawau

IlaCourse KeyCourse CodeOa Course Intake KeyCourse DescriptionTarikh MulaTarikh Tamat
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23402WL(D)TW/ICT (01)170024PENGURUSAN DIGITALISASI KOPERASI29-APR-2430-APR-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23195TW(D)W31164474PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)07-MAY-2408-MAY-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23196TW(L)W21164482PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)14-MAY-2415-MAY-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23326BI(L)TW/01166988BICARA ILMU 08-JUN-2408-JUN-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23318TW(L)W11166891PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (W1)02-JUL-2403-JUL-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23319TW(D)PC2102166900MEMAHAMI UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI 23-JUL-2424-JUL-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23182TW(D)PA1101164381PERAKAUNAN ASAS KOPERASI05-AUG-2408-AUG-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23321WL(D)TW/PPK(02)166944KEPIMPINAN STRATEGIK (WL)14-AUG-2414-AUG-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23322TW(L)W31166947PENGURUSAN STRATEGIK (W3)10-SEP-2411-SEP-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23324TW(D)PC1205166954PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI SECARA BERKESAN 12-NOV-2414-NOV-24
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH - CAWANGAN TAWAU23325TW(D)WJ1166957TATACARA PENGAUDITN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)19-NOV-2420-NOV-24